لژيون آقای علی اصغر حسين مردی
لژيون آقای علی اصغر حسين مردی
کنگره 60 نمایندگی سعادت آباد  
قالب وبلاگ

به نام خدا

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ …
ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻥ.
ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﺪﻡ ....


برچسب‌ها: جملات الهام بخش, کنگره 60
[ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ] [ ] [ علی شاملو ]

به نام خدا


برچسب‌ها: جملات الهام بخش, کنگره 60
[ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ] [ ] [ علی شاملو ]

به نام خدا


برچسب‌ها: جملات الهام بخش, کنگره 60
[ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ] [ ] [ علی شاملو ]
به نام خدا

رهایی یعنی آزادی از زندان هایی که در آنها افتاده ایم ...

رهایی یعنی خروج از ظلمت                                                                           

رهایی یعنی نوعی بودن که در کودکی بودی                                                       

رهایی یعنی دل بردیدن از گذشته ها و نچسبیدن به هیچ چیز ....

 رهایی یعنی فقط با خدا بودن و جاری شدن در عشق الهی....

وقتی رها شوی زیبایی را در همه چیز خواهی  دید ،در آسمان ، طبیعت، در ساده ترین صحنه ها ........

[ جمعه بیست و پنجم مهر 1393 ] [ ] [ علی شاملو ]

به نام خدا

 


برچسب‌ها: تبریک, کنگره 60
[ یکشنبه بیستم مهر 1393 ] [ ] [ علی شاملو ]

راز آرامش درون


 آرامش درون در دل نبستن است.  درحقیقت هیچ چیز و هیچ کس به  تو تعلق ندارد.

 

 

 

در زمان حال زندگی کن، گذشته  و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.

 

 

 

 

تو نمی‌توانی دنیا را تغییر دهی. اما می‌توانی خودت را تغییر دهی.

 

 

 

 

 

همه چیزراهمانطورکه هست بپذیر.آنگاه با امید وآرامش درجهت بهبودی آن قدم بردار.

 

 

 

راز آرامش درون در تمرین اراده است. حتی اگر نفست به شدت مخالف باشد.

 

 

 

.btnhtml {height:22px;background-color: #E8F1F4;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;border: 1px solid #E8F1F4; margin: 0; padding:0px; } .btnOver {height:22px;background-color: #FFFFFF;background-repeat:no-repeat;background-position:center center; border: 1px solid #FFFFFF;margin: 0; padding:0px; } .btnDown { height: 22px; border: 1px solid buttonhighlight;background-repeat:no-repeat;margin: 0; padding:0px; background-color: buttonhighlight; } .btnNA { height: 22px; border: 1px solid buttonface;margin: 0; padding:0px; filter: alpha(opacity=25); } .cMenu { background-color: threedface; color: menutext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuOver { background-color: highlight; color: highlighttext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuDivOuter { background-color: threedface; height: 9 }.cMenuDivInner { margin: 0 4 0 4; border-width: 1; border-style: solid; border-color: threedshadow threedhighlight threedhighlight threedshadow; } ;

 

راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است. به آرمان‌هایت پاینده باش.

 

 

 

 

این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شده خود را به تو خواهد رساند.

 

 

 

 

راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.

 

 

 

 

این را بدان که شادی در درون تو جای دارد، نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو.

 

 

 

راز آرامش درون کار کردن "در کنار دیگران"، نه "در مقابل" آنهاست.

 

 

 

آنچه دنیا به تو می‌بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده‌ای.

 

 

 

 

راز آرامش درون در بی‌آزار بودن است. هرگز کسی را نرنجان.

 

 

 

اشتباهات خود را بپذیر و بدان که فقط خود تو می‌توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.

 

 

  

بر دشمن درونت غلبه کن، نه این که او را سرکوب کنی.        

 

 

 

 

  رازآرامش درون دراین است که خیر و سلامت دیگران را خیر و سلامت خود بدانی.

[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ ] [ على هوشيار ]
 

قانون یكم:
به شما جسمی داده می‌شود. 
چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، 
باید بدانید كه در طول زندگی در دنیای خاكی با شماست.

قانون دوم:
در مدرسه‌ای غیر رسمی و تمام وقت نام‌نویسی كرده‌اید كه "زندگی" نام دارد. 
در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید. 
چه این درس‌ها را دوست داشته باشید چه از آن بدتان بیاید، 
پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایشان طرح‌ریزی كنید.

قانون سوم:

اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. 
رشد فرآیند آزمایش است، 
یك سلسله دادرسی، خطا و پیروزی‌های گهگاهی، 
آزمایش‌های ناكام نیز به همان اندازه آزمایش‌های موفق بخشی از فرآیند رشد هستند.

قانون چهارم: 
درس آنقدر تكرار می‌شود تا آموخته شود. 
درس‌ها در اشكال مختلف آنقدر تكرار می‌شوند، تا آنها را بیاموزید. 
وقتی آموختید می‌توانید درس بعدی را شروع كنید، بنابراين بهتر است زودتر درس‌هايتان را بياموزيد.

قانون پنجم: 
آموختن پایان ندارد. 
هیچ بخشی از زندگی نیست كه در آن درسی نباشد. 
اگر زنده هستید درس‌هایتان را نیز باید بیاموزید.

قانون ششم:
قضاوت نكنيد، غيبت نكنيد، ادعا نكنيد،سرزنش نكنيد،تحقيرومسخره نكنيد، وگرنه سرتان مياید. 
خداوند شما را در همان شرايط قرار مي‌دهد تا ببيند خودتان چه كار مي‌كنيد.

قانون هفتم:
دیگران فقط آینه شما هستند. 
نمی‌توانید از چیزی در دیگران خوشتان بیاید یا بدتان بیاید، 
مگر آنكه منعكس كننده چیزی باشد كه درباره خودتان می‌پسندید یا از آن بدتان می‌آید.

قانون هشتم:
انتخاب چگونه زندگی كردن با شماست. 
همه ابزار و منابع مورد نیاز را در اختیار دارید، 
این كه با آنها چه می‌كنید، بستگی به خودتان دارد.

قانون نهم:
جواب‌هایتان در وجود خودتان است. 
تنها كاری كه باید بكنید این است كه نگاه كنید، گوش بدهید و اعتماد كنید.

قانون دهم :
خيرخواهِ همه باشيد تا به شما نيز خير برسد.

[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ ] [ على هوشيار ]

حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهند زندگی خود را صد در صد بسازند!!!

  اگرA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z برابر باشد با

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26

 

  آیا برای خوشبختی و موفقییت تنها تلاش سخت كافیست؟   تلاش سخت
(Hard work)   H+A+R+D+W+O+ R+K

8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%

  

آیا دانش صد در صد ما را به موفقییت می رساند؟  دانش
(Knowledge)   K+N+O+W+L+E+ D+G+E

11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96%

 

عشق چگونه؟   عشق
(Love) L+O+V+E

12+15+22+5=54%

 

 

  خیلی از ما فکر می کردیم اینها مهمترین باشند مگه نه؟  پس چه چیز 100% را می سازد؟؟؟  پول (Money)   M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25= 72%

  

 

رهبری (Leadership) L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P

12+5+1+4+5+18+ 19+9+16=89%

 

  اینها كافی نیستند پس برای رسیدن به اوج چه باید كرد؟   نگرش (Attitude)   1+20+20+9+20+ 21+4+5=100%

 

  آری اگر نگرشمان را به زندگی، گروه و کارمان عوض کنیم زندگی 100% خواهد شد.  نگرش همه چیز را عوض می کند، نگاهت را تغییربده چشمهایت را دوباره بشوی همه چیز عوضمی شود... 

[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ ] [ على هوشيار ]
موضوع جلسه روز پنجشنبه طبق اعلام راهنمای عزیزمان، قایق نجات هست. ایشان در ضمن دریافت سی-دی قایق نجات توسط بچه های لژیون(از براخواست عزیز) دستور دادند که همه بچها این سی - دی ارزشمند رو به دقت گوش کنند و در روز پنجشنبه به صورت خلاصه برداشت های خودشون رو بیان کنند. با تشکر از همه شما عزیزان
[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ ] [ على هوشيار ]
به نام قدرت مطلق با عرض سلام و درود خدمت راهنمای بزرگوارمان جناب آقای علی اصغر حسین مردی و برادر لژیونی های عزیزم. دوستان همانطور که مستحضرید و اطلاع دارید آقای حسین مردی روز دوشنبه - 14/07/1393 در وقت جلسه لژیون اعلام فرمودند که قرار است روز چهارشنبه - 16/07/1393 حدود ساعت 16 الی 17، از دستان پرتوان جناب آقای مهندس دژاکام گل پیمان خودشون رو دریافت کنند و بهمین منظور از بچه های لژیون خواستند که در این مراسم حضور پیدا کنند. نا گفته نماند که بنده، آقا حمید، آقا رضا و آقا براخواست و .. از لژیون آنجا حضور داشتیم.

[ پنجشنبه هفدهم مهر 1393 ] [ ] [ على هوشيار ]

به نام خدا

گزارش تصویری از برد تیم والیبال

لطفا برای مشاهده کامل به ادامه مطلبمراجعه نمایید.


برچسب‌ها: ورزش, عکس, کنگره 60
ادامه مطلب
[ چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 ] [ ] [ امیر مهاجری ]

[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ ] [ علیرضا مقدم ]

[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ ] [ علیرضا مقدم ]
موضوع جلسه شعبه سعادت آباد روز پنجشبه مورخ ۱۷/۷/۹۳ سی دی (قایق نجات)
[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ ] [ علیرضا مقدم ]
عيد سعيد قربان بر تمام اعضاى كنكره 60 مبارك باد.

[ یکشنبه سیزدهم مهر 1393 ] [ ] [ علیرضا مقدم ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

هدف اين وبلاگ انعكاس مسائل , اتفاقات و مباحث مربوط به لژيون آقای حسين مردی (نمايندگی سعادت آباد) در زمينه آموزش , پيشگيری , مهار و درمان اعتياد استوار بوده و به منظور یاری رساندن به كسانی كه درگير اين بيماری اند و خواستار رهايی و به دنبال راهی برای درمان بیماری خود میگردند بنا گذارده شده است .
امکانات وب